จบแล้วนะค่ะ สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีตัวแทนจาก Lego Education ประเทศเดนมาร์ค ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าสื่อการเรียนการสอน Brand Lego Education ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ สินค้า Lego พร้อมสูตรสำเร็จในการสร้าง brand ให้ติดตลาดในยุคออนไลน์

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_48_0 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_482 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_666 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_937_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_1892_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_2038_0 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_2249_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_2384_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_2983_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_3437_0 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_4446_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_4517_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_4964_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_5534_0 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_6211_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_7316_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_7508_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_7718 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-lego_8173

www.gammaco.com