สวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้สารสนเทศ ร่วมกับ ตัวแทนจาก Lego Education ประเทศเดนมาร์ค ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าสื่อการเรียนการสอน Brand Lego Education ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน น้องๆ จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เพื่อศึกษาแนวการเรียนการสอนในประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านผลิตภัณฑ์ Lego Education ต่อไป

www.gammaco.com

91932 91933 91934 s__27222020 s__27222021 s__27222022 s__27222023 s__27222024 s__27222025 s__27222026 s__27222027 s__27222028 s__27222029 s__27222030 s__27222031 s__27222032 s__27222033 s__27222034