สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมครู ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียน จักรคำคณาทร ห้องประชุม ฟ้าหลวง จังหวัด ลำพูน

s__1712273  s__1712274

s__1712275  s__1712276

s__1712277  s__1712278

s__1712279  s__1712280

s__1712285