แถลงข่าว wro2016

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เปิดงานแถลงข่าว งานมหกรรมหุ่นยนต์ Robotic Festival 2016 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ , นายภานุพงษ์ วันจันทึก อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น , นางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่่วมแสดงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้

www.gammaco.com