เมื่อวันที่  22 – 23 สิงหาคม 2559 ทางบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะ ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ตามแนว STEM ROBOT  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวัดป่าประดู่  และที่สำคัญงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

www.gammaco.com

27478  27479

27480