ภาพบรรยากาศการอบรม อบรม M&M และ EV3 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน LEGO จากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะมาให้ความรู้กับท่านอาจารย์ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

1466386696989  1466386698904

1466386701067  1466386702721

1466386704699  1466386706554

1466386708655  1466386711093

1466386713626  1466386716246

1466386718318  1466386721571

1466386724077  1466386726804

1466386729856  1466386732654

1466386739889  1466386743738