ภาพบรรยากาศการอบรมทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรม ณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559

1464670328047  1464670330450

1464670333152  1464670335864

1464670338761  1464670341468

1464670344299  1464670347166