ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ ” การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Lego mindstorm EV3 ” จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย ) จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559

1464234119199  1464234121737

1464234124733  1464234127636

1464234130123  1464234133217

1464234136391  1464234139414

1464234142269  1464234145000

1464234147984  1464234150824

1464234153797  1464234156779

1464234159646  1464234162638

1464234165582  1464234168532

1464234171575  1464234174666

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน http://gammaco.com/wro/