ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่าง วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559

1463196760086  1463196761901

1463196764947  1463196767922

1463196770794  1463196773835

1463196776917  1463196779813

1463196782728  1463196785690

1463196788633  1463196791669

1463196794616  1463196797580

1463196801296  1463196804458

1463196807394  1463196810494

1463196813354  1463196818922