สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เก็บภาพบรรยากาศการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์บังคับมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1461809893457  1461809897732

1461809900457  1461809902821

1461809905356  1461809908047

1461809915680  1461809918499

1461809921356  1461809924027

1461809926566  1461809931324