ภาพบรรยากาศในงานออกบูธ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ไปให้ความรู้กับน้องๆ เรื่องสะเต็มศึกษา และมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย โดย ได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในงานครอบครัวสุขสันต์ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559

 

1459131039174  1459131049042

1459131050675  1459131054791

1459131057306  1459131058616

1459131060643  1459131062837

1459131068295  1459131069533

1459131070839  1459131072268