ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการหุ่นยนต์ STEM ROBOTIC  วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

1458801537391

1458801568753  1458801566978

1458801565463  1458801563328

1458801561543  1458801560333