ภาพบรรกาศการอบรม LEGO Education Mindstorms EV3 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

 

1456967442785 1456967441282 1456967439666 1456967435653 1456967433142 1456967402968