ขอเชิญน้องๆ และ ผู้สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

Robotic Competition by The Energy” เพื่อชิงรางวัลมากมาย

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่
– รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Elementary)
– รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (Junior High School)

ค่าลงทะเบียนเพียง 800 บาท/ทีม

รางวัล แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติRobotic Competition by The Energy

1. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  – ป้ายประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก “บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด”
  – เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
  – ทุนการศึกษา 30,000 บาท จาก The Energy
  – ชุดหุ่นยนต์ NXT Full Set ราคา 20,000 บาท จาก The Energy
 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  – ป้ายประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก “บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด”
  – เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
  – ทุนการศึกษา 10,000 บาท The Energy
  – ชุดหุ่นยนต์ NXT Full Set ราคา 20,000 บาท จาก The Energy
 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  – ป้ายประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 2 จาก “จากบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด”
  – เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
  – ชุดหุ่นยนต์ NXT Full Set ราคา 20,000 บาท จาก The Energy
 

POSTER ENERGY

  

สมัครได้ที่ http://gammaco.com/roboticcompetition

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตติภรณ์ คุ้มวณิชย์ (อ้ำ) โทร. 085-044-8968