เทอร์โมมิเตอร์ อิฟราเรด

อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ตรวจสอบผู้ติดเชื้อไวรัส “เมอร์ส-โควี่” สามารถตรวจวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสตัวผู้ป่วย

 

คุณสมบัติเด่น

  • ช่วงอุณหภูมิ ตั้งแต่ 30o C – 43 o C
  • ไฟแสดงที่หน้าจอ (Black light)

 

DOWNLOAD-POSTER-ERMOMETER-INFRARED

ราคาพิเศษ 2,800 บาท

ราคาปกติ 4,600 บาท