banner-Pro-Neulog-655x240-pix

โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม กับชุดเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ (Logger sensor) ที่บริษัท แกมมาโก้ คัดสรรกันมาลดราคามากถึง 50 % เพื่อต้อนรับชั้นเรียนใหม่ โดยสามารถเลือกใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเซต เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารโปรโมชั่น

2015-05-11_115639 2015-05-11_115702