H-Promotion-Models-2015

หุ่นจำลองคุณภาพดี เพื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรายการ ลดราคากว่า 50%

เช่น หุ่นจำลองโครงกระดูก,หุ่นจำลองตา,หุ่นจำลองจมูกและหุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์เพศชายและหญิง

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2558  ด่วน!! สินค้ามีจำนวนจำกัด

Download Promotion

Promotion-Models-2015