banner-EV3-Training-workshop-ภาพ

ภาพบรรยากาศงาน EV3 Training Workshop For Beginner ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2558 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความรู้ในเรื่อง 3 ฟังก์ชั่นหลัก ของ EV3 (Manual, Auto, Data Loging) ซึ่งทางผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปพัฒนา และสร้างสรรค์หุ่นยนต์ได้ต่อไป

_MG_0056 _MG_0086

_MG_0094 _MG_0121

_MG_0129 _MG_0132

_MG_0134 _MG_0188

_MG_0190 _MG_0207

_MG_0210 _MG_0229

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/LEGOeducationThailand