เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน LEGO Education จำนวน 60 ชุด และถ้วยรางวัลจำนวน 24 ถ้วย รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นของรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแช้มป์ประเทศไทยประจำปี 2553 ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 รวม 3 ปีต่อเนื่องโดย มี ดร.อรทัย มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับมอบ