cover-wro2015

 

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2558

WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015

การแข่งขัน WRO ย่อมาจาก “World Robot Olympiad” หรือการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ในด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ “LEGO Education MindStorms” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2004 ณ ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกของ WRO มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศรัสเซีย ประเทศเยอรมัน เป็นต้น

ในแต่ละปีจะมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยประเทศเจ้าภาพจะหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกต่างๆกันในแต่ละปี โดยประเทศเจ้าภาพในแต่ละปีจะต้องคิดค้นโจทย์ซึ่งเป็นธีมหลักในการแข่งขันแต่ละปี ซึ่งในปีนี้ประเทศเจ้าภาพในระดับนานาชาติ (WRO2015) คือ ประเทศกาต้าร์ มีแนวคิดหลักในหัวข้อว่า “ROBOT EXPLORERS”

 

ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1.ประเภททั่วไป ( Regular Category)

– รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Elementary)*

– รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (Junior High)*

– รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (High School)*

– ระดับมหาวิทยาลัย (University)

 

2.ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ( Open Category )

– รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Elementary)

– รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (Junior High)

– รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (High School)

 

3.ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ( Robot Soccer)

 

*สำหรับในประเทศไทยในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจะมีการแข่งขันเพียงประเภททั่วไป ( Regular Category) เท่านั้น ส่วนในประเภทอื่นๆจะเปิดการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

สถานที่จัดการแข่งขัน

รอบการแข่งขัน วันและเวลา สถานที่
รอบชิงแชมป์ภูมิภาคกลาง 25-26 มิถุนายน 2558 อยู่ระหว่างหาเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
รอบชิงแชมป์ภูมิภาคเหนือ 8-9 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
รอบชิงแชมป์ภูมิภาคใต้ 22-23 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รอบชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18-19 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 2-4 กันยายน 2558 อยู่ระหว่างหาเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

หมายเหตุ วันที่และสถานที่จัดการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

Download : เอกสารโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2558 WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015 (Coming Soon)

Download : Brochure การแข่งขัน WRO2015 (Coming Soon)

Download : จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขัน WRO2015 (Coming Soon)

Download : กติกาการแข่งขัน WRO2015 (Link >> http://gammaco.com/wro/?cat=3)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gammaco.com/wro

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน WRO2014

รวม WRO2014_Page_03 รวม WRO2014_Page_04 รวม WRO2014_Page_05

รวม WRO2014_Page_06 รวม WRO2014_Page_07 รวม WRO2014_Page_08

รวม WRO2014_Page_09 รวม WRO2014_Page_10 รวม WRO2014_Page_11

รวม WRO2014_Page_12 รวม WRO2014_Page_13 รวม WRO2014_Page_14

รวม WRO2014_Page_15