banner-วทร

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2558

จบลงไปแล้ว สำหรับงาน “ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” (วทร.) ครั้งที่ 22 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และสมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และในการนี้ ทางบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัดได้รับเชิญไปร่วมออกบูธ เพื่อสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและเพื่อขายสินค้าสินค้าราคาพิเศษในงานนี้ด้วย

ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก จากท่านคณะอาจารย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศไทย และภายในบูธแกมมาโก้ก็ได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์มากมายที่มาร่วมชม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเช่น การสาธิตชุดทดลองการเก็บข้อมูล (Data Logger) การสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับTablet เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน การสาธิตการใช้ LEGO Education โดยการใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ตามหลักการ STEM Education

และนอกจากนี้ ในกลุ่มสินค้า LEGO Education ยังได้ถูกนำเข้าไปใช้ในการ Workshop ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย ได้แก่

  1. Workshopในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ฝ่าวิกฤติภัยธรรมชาติ (LEGO STEM Activity)

เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนเรื่องกลไกอย่างง่าย ผ่านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยสื่ออุปกรณ์ Simple&Powered Machineจาก LEGO Educationเพื่อตอบโจทย์ เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจริงทางธรรมชาติ

1-1 1-2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3-1 3-2

 

  1. Workshop ในหัวข้อ “Green Energy” (LEGO STEM Activity)

เป็นกิจกรรม Workshop ที่เกิดขึ้นจากคำถามที่ว่า “หากวันหนึ่ง เชื้อเพลิงหมดไป พวกเราจะทำอย่างไร” ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สัมผัสถึง การใช้พลังงานสะอาด (Renew Energy) ในการตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทางและการขนส่ง ผ่านการเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประกอบชิ้นงานตามแบบและการปรับเปลี่ยนชิ้นงานตามความเหมาะสม

4-2 5-1

5-1 5-2

6-1 6-2

จากการWorkshop ทั้ง 2 หัวข้อได้รับการตอบรับและการชื่นชมจากอาจารย์ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

และทางบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและอาจารย์ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ได้เป็นอย่างดีนะคะ แล้วพบกันใหม่ในงาน วทร.ครั้งที่ 23 ปี2559 คอยติดตามกันค่ะว่างานมีขึ้นเมื่อไรและที่ไหน

ภาพบรรยากาศงานทั่วไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA