banner-EV3-Training-workshop--655x240-pix

        บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้หลักการทำงานในเบื้องต้น ของสื่อการเรียนการสอน LEGO Education Mindstorm EV3 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ไปกับกิจกรรม Workshop หลัก 3 กิจกรรม ได้แก่

1. เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของหุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมเบื้องต้น และการใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ (AUTO)

2. เรียนรู้เรื่องการบังคับหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์เสริม ต่าง ๆ เช่น Tablet, IPAD และ Smart Phone (Manual)

3. เรียนรู้เรื่องการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ทำโครงงานต่าง ๆ (Data Loging)

 

กำหนดการอบรม วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เวลา 8.00-17.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : www.gammaco.com/ev3training

กำหนดการภายในงาน  : Download

(การอบรมดังกล่าวรวม อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์) 1 มื้อ และ อาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับ เกียรติบัตร จาก LEGO Education)

หมายเหตุ

– ลูกค้าจะต้องซื้ออุปกรณ์ LEGO Education EV3 ในราคา Promotion นี้เท่านั้น

– ลูกค้าที่ซื้อ EV3 ในราคา Promotion 1 ชุด สงวนสิทธิ์เข้าอบรมได้ 1 ท่านเท่านั้น

– ลูกค้าที่ซื้อแล้วสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ในช่วงเดือน มี.ค. 58 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 459 4731 -8

ดาวโหลดโบรชัวร์ EV3 Training Workshop for beginner

Ev3 Training workshop