Zeer-Last-Resource--Banner

บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญผู้ที่สนในเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์บังคับมือ “Last Resource ปฏิบัติการหุ่นยนต์กู้เหมืองมหาภัย” โดยการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  โดย 1 ทีมประกอบด้วยหุ่นยนต์จํานวน 2 ตัว คือ

1.หุ่นยนต์แข่งความเร็ว ( Racing)

2.หุ่นยนต์ทําภารกิจ (Mission)

แข่งขันเก็บคะแนนบนสนามแข่งขันและผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะโดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ 2.รุ่นอายุ 14 ขึ้นไป  ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลจาก Gammaco และ Zeer

ผู้ที่สนใจสามารถดูกติกาการแข่งขัน กําหนดการแข่งขัน และสมัครเข้าแข่งขันได้ที่  http://thairoboticsopen.com/

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ทาง 02-459-4731 ต่อ 216