Banner

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ LEGO Educationจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “The Last Resource ปฏิบัติการหุ่นยนต์กู้เหมืองมหาภัย”  ชิงถ้วยรางวัลกว่า 20,000 บาทและถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นในงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจําปี 2557  ณ บริเวณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  จ.ขอนแก่นการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 32 ทีม  จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่ 1 ม.ต้น
1.รางวัลชนะเลิศ  ทีม Pisan Robot : จากโรงเรียนพิศาลปุณวิทยา จ.ขอนแก่น

ที่ 2 ม.ต้น
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม พิศาล : จากโรงเรียนพิศาลปุณวิทยา จ.ขอนแก่น

ที่ 3 ม.ต้น
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ทีม M.P.K.ใช่มั้ย : จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ 1 ม.ปลาย
1.รางวัลชนะเลิศ       ทีม Devil Sky  : จากโรงเรียนพิศาลปุณวิทยา จ.ขอนแก่น

ที่ 2 ม.ปลาย
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทีม Sunbot 3  : จากโรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น

ที่ 3 ม.ปลาย
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ทีม Robo Jump : จากโรงเรียนพิศาลปุณวิทยา จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศ

_MG_0013 (Large) _MG_0015 (Large)

_MG_0017 (Large) _MG_0018 (Large)

_MG_0020 (Large) _MG_0022 (Large)

_MG_0029 (Large) _MG_0031 (Large)

_MG_0033 (Large) _MG_0036 (Large)

_MG_0037 (Large)