EDUCA-2014

เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยของกลุ่มสาระวิชาต่างๆไปร่วมแสดงและสาธิต ในงาน EDUCA 2014 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี

ในปีนี้เอง ทาง EDUCA ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “Assessment for Learning การประเมินเพื่อการเรียนรู้” โดยมีการประชุมนานาชาติร่วมจัดโดยผู้เชี่ยวชาญจาก 6ประเทศชั้นนำทางการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมพิเศษสำหรับครู ทาง บริษัท แกมมาโก้ฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม Workshop ในรูปแบบของ Model Classroom นำทีมโดยวิทยากรจากทางแกมมาโก้หลากหลายสาขาวิชา ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. “Everybody have a story to tell” By LEGO Education Story Starter คุณนุสบา สมพานิช
2. STEM Education Session: approach by 21st Century Framework by LEGO Education คุณยศวิญญ์ ฟักพันธ์และ คุณนุสบา สมพานิช
3. Make Physics easy with Phywe โดยคุณปัทมา กฤษณีไพบูลย์ และคุณอักคนิฐษ์ นิทรัพย์
4. KEN-A-Vision กับการเรียนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยคุณรัตติภรณ์ คุ้มวณิชย์
5. NEULOG เครื่องวัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนแห่งอนาคตโดยคุณสุนันทา บุญช่วย

จากกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา จากสถานศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ในเรื่องของการเรียนการสอนที่ทันสมัย อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรม workshop ด้วยชุด LEGO Education, KEN-A-Vision, Neulog และ Phywe อีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

_MG_0020 IMG_0224

IMG_0174 _MG_0549

_MG_0515 _MG_0495

_MG_0491 _MG_0489

_MG_0442 _MG_0398

_MG_0390 _MG_0377

_MG_0364 _MG_0363

_MG_0361 _MG_0344

_MG_0301 _MG_0297

_MG_0272 _MG_0262

_MG_0257 _MG_0253

_MG_0244 _MG_0219

_MG_0216 _MG_0212

_MG_0187 _MG_0169

_MG_0160 _MG_0149

_MG_0136 _MG_0128

_MG_0111 _MG_0097

_MG_0094 _MG_0079

_MG_0063 _MG_0034

_MG_0032 _MG_0030