พบกับแกมมาโก้ได้ ในงานมหกรรมการศึกษา Educa : 2011 งานนิทรรศการการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครู รวมไปถึงประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน โดยมีการประชุมเชิงการศึกษาและการแสดงสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ พบกับบูธแสดงสินค้าจากแกมมาโก้ได้ที่บูธหมายเลข D7  ตั้งแต่วันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา