พบกับแกมมาโก้ได้ ในงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2011 (Worlddidac Asia 2011)  งานแสดงที่เชื่อมโยงผู้นำเสนออุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากว่า 120 บริษัทจาก 25 ประเทศเข้ากับผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ฝ่าย จัดซื้อ และนักวิชาการกว่า 12,000 ท่านทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน  พบกับบูธแสดงสินค้าจากแกมมาโก้ได้ที่บูธหมายเลข B2  ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์