banner-stem-BITECH-1-OK

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์,สื่อการเรียนการสอน ที่ได้รับเกียรติจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมงานแสดงผลงานในงานนิทรรศการสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

โดยในงานนี้มีการแนะนำโครงการและการเสวนา เรื่อง ความร่วมมือในเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่มีผู้ร่วมงานจากศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน 13 โรงเรียน และกว่า 91โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

นอกจากนี้ภายในงานนิทรรศการสะเต็มศึกษา ได้มีการแสดงชุดสื่อการเรียนการสอนเรื่องสะเต็มศึกษา ในหัวข้อ “Play on STEM สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา” จากหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ และ คุณต่อศักดิ์ จันทรวิสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ได้นำชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ด้วยชุด LEGO Education มาแสดงในงานนิทรรศการในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากผู้ที่เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับได้ว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนสะเต็มศึกษาในประเทศไทย

ภาพบรรยากาศภายในงาน

_MG_0159 _MG_0304 _MG_0339 _MG_0340 _MG_0341

_MG_0008 _MG_0010 _MG_0012 _MG_0017 _MG_0023 _MG_0043 _MG_0054 _MG_0057 _MG_0058 _MG_0107 _MG_0134 _MG_0296

_MG_0095 _MG_0102 _MG_0215 _MG_0217 _MG_0225 _MG_0228 _MG_0238 _MG_0253 _MG_0326 _MG_0331 _MG_0332