ประกาศผลการแข่ง First LEGO League Thailand 2013

ผ่านพ้นกันไปแล้วอีกครั้งสำหรับการแข่งขัน First LEGO League Thailand 2013 หรือ FLL:2013 Thailand ภายใต้ชื่อหัวข้อในปีนี้นั่นก็คือ  “Nature’s Fury….ภัยพิบัติธรรมชาติ”  โดยการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์  จังหวัดปทุมธานี

การแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 29 ทีมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศกันเลยทีเดียว โดยในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องลงแข่งทั้งหมดด้วยกัน 4 ประเภทคือ  1.Robot Performance หรือการทำภารกิจบนสนามแข่งขัน  2.Robot Design Judging การนำเสนอการทำหุ่นยนต์ด้านต่างๆเช่น โครงสร้างหรือโปรแกรมเป็นต้น   3.Project Judigng การนำเสนอโครงงานภายใต้หัวข้อ “Nature’s Fury….ภัยพิบัติธรรมชาติ”    4.Core Value Judging การนำเสนอการทำงานเป็นทีม

ในส่วนของคณะกรรมการทั้ง 18 ท่านที่มาร่วมตัดสินในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆมาร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน อาทิเช่น  บริษัท National Instrument , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  , บริษัท ฮอริซอน เมโทรโพลิศ จำกัด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เป็นต้น

ผลการแข่งขันปราฏกว่าทีม  RBT Classic จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สามารถทำคะแนนได้โดดเด่นคว้ารางวัลชนะเลิศ Champion Awards  1st Place  ไปครอง ส่วนรางวัลรองลงมาได้แก่  Champion Awards 2nd Place ได้แก่ทีม  IMMORTAL GEN II  จากโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยทั้ง 2 ทีมข้างต้นจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันยังรายการ FLL ระดับนานาชาติในช่วงกลางปีนี้ต่อไป

image001 image006 image005

image004 image003 image002


สรุปผลรางวัล
FLL : 2013 “Nature’s Fury”

image007

1. รางวัล Champion’s Awards 1st Place
ทีม : RBT Classic โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

image008

2. Champion’s Awards 2nd Place
ทีม : IMMORTAL Gen.II โรงเรียน ธัญบุรี


รางวัลประเภท Core Value

image009

1. Core Value Awards 1st Place
ทีม : Roboteen Club โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

image010

2. Core Value Awards 2nd Place
ทีม : srinagarin phayao 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

3. Gracious Professionalism Awards
ทีม : SENA Robot Team โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

image011

4. Team Work Award
ทีม : ROBOLAH@PCCNST โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

image012

5. Inspiration Award
ทีม : ERROR โรงเรียน กรรณสูตศึกษาลัย


รางวัลประเภท Robot Design

image013

1. Robot Design1st Place
ทีม Rescue ALTeam โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

image014

2. Robot Design 2nd Place
ทีม little monkey 2 ศูนย์หุ่นยนต์RobotPlay

image015

3. Mechanical Design Award
ทีม ประดู่จูเนียร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

image016

4. Programming Award
ทีม ROBOT PLEARN โรงเรียน เพลินพัฒนา

image017

5. Strategy & Innovation Award
ทีม little mokey ศูนย์หุ่นยนต์RobotPlay

รางวัลประเภท Robot Performance

image018

1. Robot Performance 1st Place
ทีม Rescue ALTeam โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

image019

2. Robot Performance 2nd Place
ทีม ROBOT PLEARN โรงเรียน เพลินพัฒนา

image020

3. Robot Performance 3rd Place
ทีม little mokey ศูนย์หุ่นยนต์RobotPlay

รางวัลประเภท Research Project

image021

1. Project Awards 1st Place
ทีม ACEP_Rama2_Bot โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

image022

2. Project Awards 2nd Place
ทีม PCM ROBOT โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

image023

3. Research Award
ทีม ลูกประดู่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

image024

4. Innovative Solution Award
ทีม srinagarin phayao 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

image025

5. Presentation Award
ทีม DeltaChulo โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

รางวัลประเภท Sponsor Award

image026

1. รางวัล Bectel Award
ทีม ROBOT PLEARN โรงเรียน เพลินพัฒนา

image027

2. รางวัล VRU Award
ทีม เอราวัณ @PCCNST โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

3. รางวัล NI Award
ทีม VSB Vasabi โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

4. รางวัล Horizon Award

image028

– รางวัล Horizon 1st Award ได้แก่ ทีม srinagarin phayao 2 จาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

image029

– รางวัล Horizon 2nd Award ได้แก่ ทีมRBT Classic จาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

image030

– รางวัล Horizon 3rd Award ได้แก่ ทีม ประดู่จูเนียร์ จาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2

รางวัลประเภท Judge Award

image031

1. Competitor Award ได้แก่ ทีม My Robot 1 จาก ศูนย์หุ่นยนต์ edukids

image032image033

2. Referee Award ได้แก่ ทีม PS-EFFECTIVE Team จาก โรงเรียน โพธิสารพิทยากร และ ทีม My Robot 2 จากศูนย์
หุ่นยนต์ edukids

image034

3. Against All Odd Award ได้แก่ ทีม เอราวัณ @PCCNST จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

image035

4. Rising Star Award ได้แก่ ทีม “I believe I can do it” จาก โรงเรียน สารวิทยา และ ลูกพระมารดา จาก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

image036

5. Team Spirit Award ได้แก่ ทีม Grandiose Robot จาก KPL Robotics Academy

image037

6. รางวัล Universal Design Award ได้แก่ Playbot จาก Playbot Robotics Academy

image038

7. Mentor Award ได้แก่ ทีมลูกประดู่ จาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2