บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ รร.โยธินบูรณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม  2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสาธิต Ha long ประเทศเวียดนาม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและสร้างความสัมพันธ์การศึกษาระหว่างประเทศ
[fgallery id=3 w=500 h=385 t=0 title=”PIC”]