s__1712280
Posted by admin

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมครู ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียน จักรคำคณาทร ห้องประชุม ฟ้าหลวง จังหวัด ลำพูน        

291939
Posted by admin

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2559 บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมวิชาการ 46ICT ” The Grand ICT Academic Exhibition for 46 school Leaders 2016 ” ของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามชมกันเลยค่ะ www.gammaco.com                    

แถลงข่าว wro2016
Posted by admin

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เปิดงานแถลงข่าว งานมหกรรมหุ่นยนต์ Robotic Festival 2016 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ , นายภานุพงษ์ วันจันทึก อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น , นางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่่วมแสดงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ www.gammaco.com

S__1343521
Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Thailand STEM Festival ๒๐๑๖ ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม งานจะมีตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 www.gammaco.com      

S__72515597
Posted by admin

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM การใช้โปรแกรมออกแบบและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม2559 ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี www.gammaco.com          

27480
Posted by admin

เมื่อวันที่  22 – 23 สิงหาคม 2559 ทางบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะ ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ตามแนว STEM ROBOT  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวัดป่าประดู่  และที่สำคัญงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น www.gammaco.com  

S__70156300
Posted by admin

สวัสดีค่ะ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM Education ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 เวลา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒศึกษา บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ www.gammaco.com              

1470218230339
Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางทีมงาน บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559              

IMG20160723101655
Posted by admin

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฏาคม 2559 บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการในงาน Thailand STEM Festival ๒๐๑๖      

1469243275613
Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จัดกัด ได้เก็บภาพบรรยากาศ  การอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มเวลารู้ด้วยหุ่นยนต์ วันที่ 21 – 22 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์พันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันทิพย์ เชียงใหม่ มาฝากค่ะ